10 juli 2020
Via een eind 2019 gehouden peiling die is geïnitieerd door de OLS Federatie inzake Belgische schietstanden, hebben enkele schutterijen aangegeven problemen te ondervinden en/of vragen te hebben. Graag wil een aparte werkgroep van de OLS Federatie, namelijk Belgische Schietstanden, bekijken wat hieraan kan worden gedaan of hoe kan worden geholpen. Vanwege corona kon de bijeenkomst op 25 maart niet plaatsvinden. Een herkansing vond plaats op donderdag, 9 juli in De Stegel in Molenbeersel (Kinrooi). De bijeenkomst werd geleid door Maarten Dirikx, voorzitter van De Lommelse Schuttersgilden Vzw.  Mevrouw Marijke Clerx, Algemeen directeur van de gemeente Kinrooi, verzorgde een verhelderende presentatie die door Hilde Snoeks, Omgevingsambtenaar gemeente Kinrooi, was voorbereid. De presentatie en bijhorende documenten zoals uittreksels uit Vlarem II zijn terug te vinden op de website...

Nieuws

18 mei 2020
Zaterdagmorgen 9 mei bereikte ons het droevige bericht dat ons zeer gewaardeerd lid Hans van Zon vrijdagavond 8 mei is overleden. Bijna 30 jaar lang heeft Hans zich ingezet voor de Beringse schutterij. In 2008 werd Hans Koning en samen met zijn koningin Helen heeft hij hierbij veel successen behaald en een mooie tijd beleefd. Als schutter stond Hans zijn mannetje en heeft hij vele jaren in het A-zestal gestaan als voorop schut. Hans was een vaste waarde in het OLS zestal met als beste prestatie een 3de plaats bij het OLS in Merkelbeek in 2017. Hans zorgde ervoor dat het gras rondom het Sjuttershoehs op tijd werd gemaaid en er goed bij lag. In 2016 werd Hans onderscheiding voor zijn 25 jarig lidmaatschap bij de Oud Limburgse Schuttersfederatie. Hij was 20 jaar bestuurslid en enkele jaren vicevoorzitter.   We verliezen in Hans een verenigingsman in hart en nieren....
13 mei 2020
Advisering met betrekking tot schiet activiteiten Vorige week woensdag 6 mei 2020 zaten vele mensen aandachtig te luisteren naar de persconferentie van Mark Rutte, waarin de maatregelen bekend werden gemaakt voor een versoepeling in de Lock-Down en een doorkijk te geven naar de komende tijd toe. Euforie overheerste en daaraan gekoppeld rezen er ook talloze vragen, die niet meteen beantwoord konden worden. In de loop van donderdag kwam  daarover het perscommuniqué, waarin de KNSA aangaf dat per 11 mei de schietsportverenigingen met buitenbanen weer open mochten en dit zou ook gelden voor schutterijen. De euforie bij menige schutter steeg naar een hoogtepunt, echter bracht dit communiqué ook weer vele vragen met zich mee, want bijvoorbeeld was de vraag hoe de 1,5 meter maatregel kan worden toegepast binnen onze schietmogelijkheden. Deze vragen zijn vanuit de Vereniging van OLS-...
11 mei 2020
Dikwijls wordt de vraag gesteld of er een advisering komt vanuit de Oud Limburgse Schuttersfederatie en/of de Vereniging van OLS-Buksmeesters over de schuttersactiviteiten. Achter de schermen vinden er veel overleggen plaats en in de loop van de komende week wordt er een nieuwsbrief rondgestuurd, waarin ook de adviezen worden kenbaar gemaakt met betrekking tot de schuttersactiviteiten.  
08 mei 2020
Het Coronavirus heeft onze samenleving hard geraakt. Maatregelen, die we ons tot voor kort niet konden voorstellen, volgen elkaar in snel tempo op. De situatie verandert dagelijks. We leven mee met iedereen, die getroffen is door het Corona-virus en ook met al onze schuttersvrienden.   Het Coronavirus heeft ook een impact op het LDS. Na uitvoerig overleg is besloten om, na de bondsschuttersfeesten, OLS, ZLF, ook het LDS te Nederweert te verplaatsen naar 2021.. Dat besluit is in samenspraak met de organisatie en Stichting Limburgs Dames Schuttersfeest genomen.   Evenementen en bijeenkomsten zijn tot 1 september verboden. De voorbereidingen en de opbouw van eren LDS vergen de nodige tijd en inspanningen van veel betrokkenen. Na 1 september is de tijd te kort om dat allemaal goed uit te voeren. Daarnaast speelt ook de onzekerheid mee of 1 september ook daadwerkelijk de...
03 mei 2020
Op zaterdag 2 mei bereikte de schutterij Sint Leonardus Panningen-Egchel het bericht dat hun lid Sjra van Roij, in de leeftijd van bijna 69 jaar, rustig is ingeslapen in het bijzijn van zijn gezin. Sjra was vanaf 2001 bij de schutterij. In 2002 schoot hij voor de eerste keer mee en werd hij in dat jaar schutterskoning. Hij stond altijd klaar bij schietwedstrijden om de punten te noteren. Ook het gieten van kogels was een vaste taak. Het bijhouden van het terrein, schoffelen, en vooral mollen vangen, was iets waar hij graag mee bezig was. Hoewel hij de laatste jaren niet meer zo veel aanwezig was, wegens ziekte, danken wij hem voor zijn bijdrage aan de schutterij. Dat hij moge rusten in vrede.   Schutterij Sint Leonardus Panningen-Egchel.    
01 mei 2020
Op de voorvond van 1 mei planten de leden van de Koninklijke schutterij Sint Dionysius op het kerkplein normaal hun meiboom. Het coronavirus stak echter stokken in de wielen. Omwille van het samenscholingsverbod kon de meiboomplanting dit jaar niet plaatsvinden. Meiboomcommandant Jurgen Jame bedacht echter een alternatief en maakte een wensboom. Zijn echtgenote Dalia Lecocq ontwierp samen met Ferre en Roland de tekening van het hartritme.   Dalia : ”We hadden allemaal ons eigen ritme: leven, zorg dragen voor elkaar, vriendschappen,... Maar door de Corona werd ons leven drastisch veranderd en voor sommigen onderbroken. Door de maatregelen te volgen en mede dankzij de moedige inspanningen van alle hulpverleners, zullen wij samen deze periode doorkomen ....”Net zoals de meiboom komt ook de wensboom voor over grote delen van de wereld . Daar waar de meiboom een vruchtbaarheidsrite...
23 april 2020
Beste schuttersvrienden,   Het is een roerige tijd. In onze vorige actie hebben wij ruim 300 hartjes verzonden naar onze vrienden in Brabant. Wij, drie vendeliers uit het Oosten willen ook jullie schuttersvrienden- uit Limburg, die het juist nu erg goed kunnen gebruiken een hart onder de riem steken.   Onze kleur rood. Het is de kleur van liefde, liefde voor onze schutterswereld. Onze liefde voor mensen, die het vooral nu moeilijk hebben. De kleur rood van ons vaandel staat onder andere voor bescherming, moed en Gods liefde. Maar het staat ook voor overwinning. Overwinning in de strijd tegen het kwade. Het geeft ons moed om de strijd samen aan te gaan. Wij denken aan onze schuttersbroeders en -zusters, die het nu moeilijk hebben, omdat ze ziek zijn of iemand kennen die nu ziek is.  Aan hen, die aan huis gebonden zijn. Aan verenigingsgebouwen, die normaal...
18 april 2020
Vergaderen door niet fysiek in hetzelfde lokaal te zitten, is op veelerlei manieren mogelijk. De automatiseringscommissie van de OLS Federatie schreef een handleiding voor het vergaderen via Microsoft Teams. De handleiding is terug te vinden op onze downloadpagina.
06 april 2020
De Nationale Politie heeft de KNSA laten weten dat in verband met de crisis rondom het coronavirus, de politie afdeling Korpscheftaken tot nader order geen aanvragen voor wapenverloven en verlengingen van wapenverloven in behandeling neemt. De Nationale Politie heeft voorts de minister van Justitie en Veiligheid gevraagd om de geldigheidsduur van de bestaande wapenverloven voor een nader te bepalen periode van rechtswege te laten verlengen. In de praktijk betekent dat dat verlofhouders hun verlof pas verlengen wanneer de afdeling Korpscheftaken weer operationeel is en tot die tijd de verloven dus geldig blijven.
06 april 2020
Tijdens coronacrisis worden verloven verlengd dinsdag 31 maart 2020 De Nationale Politie heeft de KNSA laten weten dat, als gevolg van de sluiting van de afdelingen Korpscheftaken in verband met het coronavirus, wapenverloven niet verlengd kunnen worden. Als gevolg daarvan ontstaat een situatie dat sportschutters die hun verlof niet kunnen verlengen, onbevoegd wapens voorhanden hebben. In overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid, is besloten dat al degenen die dat aangaat, persoonlijk bericht van de desbetreffende politie-eenheid ontvangen met een verlengingsbesluit, zodat het voorhanden hebben van vuurwapens weer is gedekt. Dit verlengingsbesluit geldt dan voor één (1) jaar. De verlofhouder hoeft daarvoor zelf geen actie te ondernemen en hoeft ook zijn/haar schietregister niet over te leggen. De politie streeft ernaar om de eerste verlengingsbesluiten zo mogelijk...