26 juni 2020
Zaterdag 18 augustus 2018: Het moment dat Leo Niessen van de schutterij Sint Martinus uit Linne een schot loste, wat hem zijn hele leven zal blijven heugen. Hij schoot zich tot de Europese schutterskoning en mag zodoende in de periode 2018-2021 zich, samen met zijn eega, Irma Niessen presenteren als het Europees schutterskoningspaar.   Natuurlijk gaat een Europese schutterskoning vergezeld met een prachtig koningszilver en in het Europese schutterswezen is de papegaai het symbool van de koningsvogel. Ook zijn de specifieke kenmerken vanuit het Bisdom Aken in dit koningszilver vastgelegd. Dit unieke koningszilver kent maar één exemplaar en is in het bezit van de schutterskoning. In augustus 2021, wanneer (mogelijk) het Europees Schutterstreffen plaatsvindt in Deinze, zal hoogstwaarschijnlijk het koningszilver ook met de nieuwe koning meereizen door het Europese land.  ...

Nieuws

28 maart 2020
Door het verplaatsen van het OLS van Sint-Willibrordus Meijel van 2020 naar 2021 zullen de inschrijvingen voor het OLS van dit jaar vervallen.  Vanaf 1 december 2020 kunnen schutterijen zich opnieuw inschrijven via de online ledenadministratie voor het OLS 2021. De nieuwe datums zijn: - Kinjer-OLS: donderdag 24 juni - Heilige mis: zaterdag 3 juli - Oud Limburgs Schuttersfeest: zondag 4 juli - Kaveling: zaterdag 10 juli
28 maart 2020
Bericht van Sint-Willibrordus Meijel: Het coronavirus heeft onze samenleving hard geraakt. Maatregelen, die we ons tot voor kort niet konden voorstellen, volgen elkaar in snel tempo op. De situatie verandert dagelijks. We leven mee met iedereen die getroffen is door het coronavirus en ook met onze vrijwilligers, onze sponsoren en de vele OLS-betrokkenen. Het coronavirus heeft ook impact op het OLS. Na uitvoerig overleg is besloten om het OLS Meijel naar 2021 te verplaatsen. Dit besluit is in samenspraak met de OLS Federatie en de gemeente Peel en Maas genomen. Deze week heeft het kabinet de maatregelen verder aangescherpt. Zo zijn evenementen en bijeenkomsten tot 1 juni verboden. De voorbereidingen en de opbouw van een OLS vergen veel tijd en inspanningen van veel betrokkenen. Na 1 juni is de tijd te kort om dat allemaal goed uit te voeren. Ook de deelnemers van het OLS kunnen...
28 maart 2020
Het coronavirus heeft onze samenleving hard geraakt. Maatregelen, die we ons tot voor kort niet konden voorstellen, volgen elkaar in snel tempo op. De situatie verandert dagelijks. We leven mee met iedereen die getroffen is door het coronavirus en ook met onze vrijwilligers, onze sponsoren en de vele OLS-betrokkenen.    Het coronavirus heeft ook impact op het OLS. Na uitvoerig overleg is besloten om het Oud Limburgs Schuttersfeest naar 2021 te verplaatsen. Dit besluit is in samenspraak met de Oud Limburgse Schuttersfederatie en de gemeente Peel en Maas genomen.   Deze week heeft het kabinet de maatregelen verder aangescherpt. Zo zijn evenementen en bijeenkomsten tot 1 juni verboden. De voorbereidingen en de opbouw van een OLS vergen veel tijd en inspanningen van veel betrokkenen. Na 1 juni is de tijd te kort om dat allemaal goed uit te voeren...
27 maart 2020
Lieve schuttersvrienden en – vriendinnen,   Er bereiken mij vaak vraagstellingen over onduidelijkheden en het standpunt vanuit de Oud Limburgse Schuttersfederatie over bijvoorbeeld de organisatie van  (bonds)schuttersfeesten,  hoe om te gaan met de koningsparen, doorschuiven van bondsschuttersfeesten etc. en hierin is het wellicht goed om jullie meer duidelijkheid te scheppen over de werking van de Oud Limburgse Schuttersfederatie. De Oud Limburgse Schuttersfederatie is, zoals het vastgelegd is in de Statuten een federatie, die tot doel heeft het schutterswezen te bevorderen en de aloude Christelijke schutterstraditie te behouden en zij tracht dit doel te bereiken door het geven van advies bij de organisatie van schuttersfeesten, schietwedstrijden en optochten. Een van de andere doelstellingen is het bevorderen van samenwerking tussen schutterijen of schuttersbonden in...
25 maart 2020
Natuurlijk kent iedereen het Limburgs Schutterstijdschrift. Ook in Noord-Brabant kent men een soortgelijk kwartaalblad, echter heet dit daar de Gildetrom. Onlangs verscheen in de 67e jaargang het eerste nummer van 2020 met 44 pagina’s boordevol Brabants Gildenieuws en daarin kunt u teruglezen:   Kringvergadering anders dan anders; Gruun Schut in Gemert bloeit door eeuwenoude traditie; Gilde Cuijk stopt ermee; Stichting Beheer Gildeattributen ondertekent contract met eerste slapende gilde; Vrij gildefeest Sint Joris Moergestel; Voor elkaar, met elkaar; Jeugd binnen het Gilde; Dit jaar viert Heumense Sint Georgius Gilde haar 575e verjaardag; Opening herbouwde kasteelpoort in Blitterswijck; Diefstal bij de kerststal leidt tot verbroedering gildes; Gilden ‘On Ice; Zes nieuwe leden Sint Willebrordusgilde Heeswijk; Siska van Dongen vijftig jaar gildezuster van...
25 maart 2020
Hoi, Lieve schuttersgemeenschap,   Wij hebben voor hetere vuren gestaan! Het corona virus mag geen schade brengen aan onze gemeenschap. Wij hebben iedereen nodig, mogen niemand laten vallen, Als de crisis voorbij is moeten we er weer voltallig staan. Trek je body-warmer aan, laat zien dat je er bent, Dan laat je zien dat je niemand vergeet. Jullie allen zijn in mijn gebed.   Heb veel moed, kracht, hoop en vertrouwen in de toekomst.   Met hartelijke groeten aan jullie allen.   Pater Herman Bergsma CSsR Lid schutterij St. Barbara Tungelroy.    
22 maart 2020
In maart 2020 verscheen alweer de 126e editie van het Limburgs Schutterstijdschrift en wederom boordevol met schuttersnieuwsfeiten en wetenswaardigheden. Zo leest u o.a.:   Jeugd; Eerbetoon in Amstenrade; Investituur Orde van de Rode Leeuw; Kenjer-OLS door de ogen van de kinderen; Voorbereidingen ZLF Schimmert in volle gang; OLS2020 Meijel Dè rakt òw; Familie Ritzen-Dols: ‘De schutterij betekent alles voor mij’ Federatieve schuttersdag Gelderland; Zestig jaar schuttersbond Berg en Dal’ Henk Vossen uit Tegelen: Ere-ambassadeur Cultuur Limburg; Mini-expo zet OLS-winnaar Meijel in de kijker; Werken volgens de OLS-Normen loont altijd!; Hoe anders was dat vroeger?; Symposium ‘Gildewezen in Nederland: Verleden – heden – toekomst’; De KNSA-Certificering; Een bijzondere tweeling; Passiespelen in het museum; Vogelschieten Sint Jan Nieuwstadt: Oude...
21 maart 2020
Onze Europese schutterskoning heeft een boodschap aan het papier toevertrouwd en wil deze delen met zijn Europese schuttersvrienden en -vriendinnen van de Oud Limburgse Schuttersfederatie   Beste leden van de Oud Limburgse Schuttersfederatie,   Helaas is er in deze moeilijke tijd nog geen mogelijkheid om onze liefde voor het schutterswezen op straat te tonen .     Reeds vele activiteiten zijn ten prooi gevallen aan het Corona virus en er zullen er waarschijnlijk nog volgen. Niemand kan een inschatting maken van wat er gaat gebeuren en wat de toekomst brengt.  Maar gezien de huidige omstandigheden binnen Europa is dit onvermijdelijk en ook de enige juiste beslissing om ervoor te zorgen dat dit vreselijke virus zich niet verspreiden kan. Met man en macht werken onze hulpverleners voor onze gezondheid. Uw eigen gezondheid, de gezondheid van familie en...
18 maart 2020
Pastor Ed Mutsaerts, priester van het bisdom Roermond, is 13 maart in Stramproy overleden op 63-jarige leeftijd. Hij was de broer van Rob Mutsaerts, hulpbisschop van het bisdom Den Bosch. Pastoor Mutsaerts was actief als Moderator van de Oud Limburgse Schuttersfederatie. Ed Mutsaerts, geboren in Tilburg, deed zijn opleiding op Grootseminarie Rolduc in Kerkrade. In 1981 werd hij tot priester gewijd. Zijn pastorale loopbaan begon hij als kapelaan in Echt en later in Weert. In 1987 werd hij pastoor in Stramproy en midden jaren negentig pastoor in Nederweert. In 2008 moest hij Nederweert verlaten wegens ziekte. Hij ging toen tijdelijk inwonen bij zijn priesterbroer in de pastorie van Heeze. Vanaf het midden van dat jaar assisteerde hij in de parochie in Geldrop. Vanaf september 2010 was hij pastoraal werkzaam in achtereenvolgens Heeze, Budel en Valkenswaard. Begin 2018 kreeg pastor...
18 maart 2020
Beste Schuttersvrienden en -vriendinnen,   “Als de nood aan de man komt” zo luidt een bekend spreekwoord.   Het betekent dat wanneer het ernstig wordt dan.....   Iedereen in Nederland en Vlaanderen en in de rest van de wereld staat voor een enorme opgave. De corona-crisis grijpt op een ongekende manier om zich heen. Iedereen krijgt er mee te maken. Voor ons als schutters, gildebroeders en gildezusters betekent dit dat we in ons werk, in ons gezin maar ook in de schutterij  geraakt worden. Allereerst past het om elkaar toe te wensen dat we het virus zelf overleven. Sterkte voor degene die in hun omgeving of zelf getroffen worden door het virus.   Schutterijen, gilden en broederschappen in onze beide Limburgen kennen een vaak eeuwenoude historie én zijn juist vaak opgericht om hulp en bescherming te bieden in roerige tijden. Vriendschap en gezelligheid...